1 N00b KeDietThan 13
2 BestFriends LongPr0 10
3 MienTay Akula 10
4 1stThienThu DarkAngel 7
5 LuongSonBac Levins 7
6 No1 Thankiemquy 5
7 FUNNY Peace 4
8 MyHome sexylove 3
9 HD LeCuong 2
10 Hale Paw 1
11 Friends MG 1
Một clan chỉ có tối đa 40 thành viên.